Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
türksel için yöntemsiz ve paketsiz proxy tarayıp otomatik config yapma (pia & zpn)
#1
Evet beyler bu kod, İNERNET PAKETİ ve YÖNTEM (wpn, simple v.b.) OLMADAN proxyleri tarayıp her proxy için otomatik ".ovpn" dosyası yapar. Geriye sadece openvpn ile import etmek kalır. Kullanımı,

1- http://gecemor.qpython.net/wpn.rar bunu indirip içerisindeki klasörleri olduğu gibi "/sdcard" dizinine atılacaksınız. Çünkü kod çalışan proxyleri ovpn dosyası yaparak "/sdcard/pia" dizinine ya da "/sdcard/zpn" dizinine kaydedecek. Bu yüzden yolun bu olmasına dikkat edin, eğer farklı bir konuma kaydedilmesini istiyosanız kod içinden dosya yolunu ona göre düzenleyebilirsiniz.

2- Pia kullanacaksanız "/sdcard/pia" klasörü içerisinde user.txt dosyasına alt alta kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız
bu şekilde
PHP Kod:
kullanıcı adınız
şifreniz 
diğer sertifika dosyalarına dokunmayın.

3- Zpn kullanacaksanız "/sdcard/zpn" klasörü içerisinde sifre.txt dosyasına alt alta kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız
bu şekilde
PHP Kod:
kullanıcı adınız
şifreniz 
diğer sertifika dosyalarına dokunmayın.

Sonrasında ise kod zaten sizi yönlendirecek, configler taranan proxylerin adlarını alacaktır ve aynı zamanda "/sdcard/proxylist.txt" dosyasına da çalışan proxyler kaydedilecektir. Her ne kadar karışık gibi görünse de kullanım fevkalade kolaydır. Ayrıca webproxy ile sayfa kaynağını okutmada bana yardım eden @iskeletor 'a ve denemelerde yardımcı olan @deputydawg 'a teşekkürler.

PHP Kod:
#-*-coding:utf8;-*-
#qpy:2
#qpy:console

import threading
import time
rebase64
import androidhelper
import urllib2

print "\033[94m   'QPYTHON.NET' Proxy Tarama\x1b[m"

d=androidhelper.Android()
islem=["SSLProxies.org","GatherProxy.com","ProxyNova.com","Pano Tarama"]

########## PROXY TARAMA FONKSIYONLARI ############
zaman=time.ctime()
tbl = []                                                                                
ValidIPRegex '(\d+\.\d+\.\d+\.\d+).*?(\d{2,5})'                                        
tekrarsayisi 1                                                                        
maxthreads 
30                                                                        
LOADURL 
'http://plai.de'                                                                
time_out 3                                                                            
network 
True                                                                            
a
="QnUgS29kIHFweXRob24ubmV0IEFkcmVzaW5lIEFpdHRpci4="                                                                                        
def wtf(yazt2):
    
str(t2)[:4]
    
yaz2=yaz.replace(":"," ")
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt""ab")
    
dosya.write(yaz+" "+z+"sn\n")
    
dosya.close()
    if 
wpn[w] == wpn[0]:
        
dosya2=open("/sdcard/pia/"+z+"sn-"+str(yaz2)+".ovpn" ,"w")
        
dosya2.write("client\n"
                    "dev tun\n"
                    "proto tcp\n"
                    "http-proxy-option CUSTOM-HEADER host m.turk"
+"cell.com.tr\n"
                    "http-proxy "
+yaz2+"\n"+
                    
"remote "+server[rr]+".privateinternetaccess.com 443\n"
                    "resolv-retry infinite\n"
                    "nobind\npersist-key\npersist-tun\nca ca.crt\ntls-client\nremote-cert-tls server\n"
                    "auth-user-pass user.txt\ncomp-lzo\nverb 1\nreneg-sec 0\ncrl-verify crl.pem\n" 
)
        
dosya2.close()
    else:
        
e=open("/sdcard/zpn/sifre.txt").readline()
        
e2=e.replace(' ','')
        
s1="setenv IV_GUI_VER \"de.blinkt.openvpn 0.6.17\"\n"
        
s2="machine-readable-output\n"
        
s3="client\n"
        
s4="verb 4\n"
        
s5="connect-retry-max 5\n"
        
s6="connect-retry 5\n"
        
s7="resolv-retry 60\n"
        
s8="dev tun\n"
        
s9="http-proxy-option CUSTOM-HEADER host:m.turk"+"cell.com.tr\n"
        
s10="http-proxy "+yaz2+"\n"
        
s11="remote "
        
ss=e2+".zpn.im 443 tcp-client\n"
        
s12="auth-user-pass sifre.txt\n"
        
s13="ca ca.crt\n"
        
s14="cert client.crt\n"
        
s15="key client.key\n"
        
sss=ss.replace("\n","",1)
        
dosya2=open("/sdcard/zpn/"+z+"sn-"+str(yaz2)+".ovpn" ,"w")
        
dosya2.write(s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+s10+s11+sss+s12+s13+s14+s15)
        
dosya2.close()
def is_OK(ip):                                                                            
    global 
network                                                                        
    
try:                                                                                
        
proxy_handler urllib2.ProxyHandler({'http'ip})                                
        
opener urllib2.build_opener(proxy_handler)                                    
        
urllib2.install_opener(opener)                                                    
        
req urllib2.Request(LOADURL)
        
req.add_header("Host","m.turk"+"cell.com.tr")
        
time.time()                                                                    
        
res urllib2.urlopen(reqtimeout=time_out)                                    
        
t2 time.time() - t                                                            
        
if res.read() == 'NOthing\n':                                                    
            print 
ip'çalışıyor't2'saniye'                                            
            
wtf(ipt2)                                                                        
        else:                                                                            
            print 
ip'proxy gereken cevabı yollamadı, atlanıyor.'                        
        
network True                                                                    
    except Exception 
as e:                                                                
        if 
str(e) == '<urlopen error [Errno 101] Network is unreachable>':                
            print 
'Ağ hatası, 1 saniye sonra tekrar denenecek'                            
            
network False                                                                
            time
.sleep(1)                                                                
            
is_OK(ip)                                                                    
        else:                                                                            
            
network True                                                                
                                                                                        
def baslat
():                                                                            
    
sayac 0
    
print base64.decodestring(a)
    while 
sayac tekrarsayisi:                                                            
        print 
"\033[94m"+str(sayac 1) + '. Tarama başlatıldı\x1b[m'                                    
        
for x in tbl:                                                                    
            while 
not network:                                                            
                
time.sleep(1)                                                            
            while 
threading.activeCount() >= maxthreads:                                
                
time.sleep(0.1)                                                            
            
threading.Thread(target=is_OK,args=(x,)).start()                            
        
sayac sayac 1                                                                                                                                                         
##########################################################################################
def webproxy(url):
    
a=urllib2.Request("http://m.turk"+"cell.com.tr/surf/printer.php?u="+urllib2.quote(url)+"&b=20")
    
a.set_proxy("webproxy.at:80","http")
    
a.add_header("Host","m.turk"+"cell.com.tr")
    
a.add_header("Referer","http://m.turk"+"cell.com.tr/surf/")
    return 
urllib2.urlopen(a).read()

def ssl():
    try:
        print 
"\033[92mTarama yapılacak...\x1b[m"
        
urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler({})))
        
oku webproxy("http://www.sslproxies.org/")
        
clp oku.replace(' '':')
        
clp2 re.findall(ValidIPRegexclp)
        for 
x in clp2:
            
x[0] + ':' x[1]
            if 
not a in tbl:
                
tbl.append(a)    
        
baslat()
        
time.sleep(4)
        
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
    
except:
        print 
"\ninternet baglantisi yok!\n"
        
d.makeToast("internet bağlantısı yok")

def gather():
    
def tara():
        
gport = ["3128","8080","80"]
        
d.dialogCreateAlert("port seçin")
        
d.dialogSetMultiChoiceItems(gport)
        
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
        
d.dialogShow()
        
d.dialogGetResponse().result
        rp 
d.dialogGetSelectedItems().result
        
if rp == []:
            
d.makeToast("En az bir port seçmelisiniz!")
            
tara()
        else:
            try:
                
urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler({})))
                
oku webproxy("http://gatherproxy.com/proxylist/country/?c="+country[rc])
                
clp oku.replace(' '':')
                
clp2 re.findall(ValidIPRegexclp)    
                for 
x in clp2:
                    for 
i in rp:
                        
x[0] + ':' gport[i]
                        if 
not a in tbl:
                            
tbl.append(a)    
                
baslat()
                
time.sleep(4)
                
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
            
except:
                print 
"\nbağlantı yok."
                
d.makeToast("internet yok.")
            
    
country = ["Turkey","Germany","France","Netherlands"]        
    
d.dialogCreateAlert("ülke seçin")
    
d.dialogSetSingleChoiceItems(country)
    
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
    
d.dialogShow()
    
d.dialogGetResponse().result
    rc 
d.dialogGetSelectedItems().result[0]
    print 
"\033[92m"+country[rc]+" seçildi.\x1b[m"
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
    
dosya.write("-"+country[rc]+"-"+"\n")
    
dosya.close()
    
tara()
        
def pnova():
    
def tara():
        
gport = ["3128","8080","80"]
        
d.dialogCreateAlert("port seçin")
        
d.dialogSetMultiChoiceItems(gport)
        
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
        
d.dialogShow()
        
d.dialogGetResponse().result
        rp 
d.dialogGetSelectedItems().result
        
if rp == []:
            
d.makeToast("En az bir port seçmelisiniz!")
            
tara()
        else:
            try:
                
urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler({})))
                
oku webproxy("http://www.proxynova.com/proxy-server-list/country-"+country[rc])
                
clp re.findall('>(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)<'oku)
                for 
x in clp:
                    for 
i in rp:
                        
':' gport[i]
                        if 
not a in tbl:
                            
tbl.append(a)    
                
baslat()
                
time.sleep(4)
                
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
            
except:
                print 
"\nbağlantı yok."
                
d.makeToast("internet yok.")
                
    
ulke = ["Turkey","Germany","France","Netherlands"]
    
country = ["tr","de","fr","nl"]        
    
d.dialogCreateAlert("ülke seçin")
    
d.dialogSetSingleChoiceItems(ulke)
    
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
    
d.dialogShow()
    
d.dialogGetResponse().result
    rc 
d.dialogGetSelectedItems().result[0]
    print 
"\033[92m"+ulke[rc]+" seçildi.\x1b[m"
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
    
dosya.write("-"+ulke[rc]+"-"+"\n")
    
dosya.close()
    
tara()

def manuel():
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
    
dosya.write("-Pano-\n")
    
dosya.close()
    try:    
        print 
"\033[92mPanoya için tarama yapılacak...\x1b[m"
        
d.getClipboard().result
        ara 
re.findall(ValidIPRegexp)
        for 
i in ara:
            
i[0]+':'+i[1]
            if 
not a in tbl:
                
tbl.append(a)
        
baslat()
        
time.sleep(4)
        
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
    
except:
        print 
"\nbağlantı yok."
        
d.makeToast("internet yok.")

wpn = ["pia","zpn"]        
        
d.dialogCreateAlert("wpn seçin")
d.dialogSetSingleChoiceItems(wpn)
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam"   
d
.dialogShow()
d.dialogGetResponse().result
d.dialogGetSelectedItems().result[0]

server=["turkey","france","germany","nl","uk-london"]

d.dialogCreateAlert("Server seçin")
d.dialogSetSingleChoiceItems(server)
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam"   
d
.dialogShow()
d.dialogGetResponse().result
rr 
d.dialogGetSelectedItems().result[0]

        
d.dialogCreateAlert("Tarama işlemi seçin")
d.dialogSetSingleChoiceItems(islem)
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
d.dialogShow()
d.dialogGetResponse().result
d.dialogGetSelectedItems().result[0]
print 
islem[r]

dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
dosya.write("\n#######"+zaman+"#######\n"+islem[r]+"\n")
dosya.close()

if 
islem[r] == islem[0]:
    
ssl()
if 
islem[r] == islem[1]:
    
gather()
if 
islem[r] == islem[2]:
    
pnova()
if 
islem[r] == islem[3]:
    
manuel() 
Turbobit Premium Link Çeviri | Turbobit Link Generator | http://turbobit.qpython.club
Cevapla
#2
Tek tıkla ile config proxy bi arada turkcell için bulunmaz kod
Ara
Cevapla
#3
Teşekkürler.
Ara
Cevapla
#4
Mükemmel bir kod eline sağlık
Cevapla
#5
Kod:
3- Zpn kullanacaksanız "/sdcard/pia" klasörü içerisinde sifre.txt dosyasına alt alta kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız
bu şekilde
pia yerine zpn yazılacak Smile
Ara
Cevapla
#6
saol deputy düzelttim, yanlış olmuş Wink
Turbobit Premium Link Çeviri | Turbobit Link Generator | http://turbobit.qpython.club
Cevapla
#7
Sadece turpsele mi ait
Ara
Cevapla
#8
evet sadece turksel, avea için gerek yok çünkü opreratör proxy var. Ama turkselde proxy lazım ve sürekli config yapmak zorunda kalıyolar proxy patlayınca.
Turbobit Premium Link Çeviri | Turbobit Link Generator | http://turbobit.qpython.club
Cevapla
#9
Anladım teşekkürler cevap için
Ara
Cevapla
#10
Teşekkürler ben genelde fransa proxyleri kullanıyorum uzun ömürlü oluyorlar Smile
Ara
Cevapla

{lang: 'en'}


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  TURKCELL bedava internet ve konuşma[15 Temmuz İÇİN] Barbaros 11 7,088 30-07-2017, Saat: 17:10
Son Yorum: kerem1249
  Turkcell Ninjavpn proxy taramalı oto config 55lim 13 9,384 07-05-2017, Saat: 09:41
Son Yorum: fnrbhc
  PCDE FETCHLİ HTTPS AÇAN CHROME(kod satırı çalışmayanlar için) daxill 5 5,118 06-05-2017, Saat: 16:38
Son Yorum: Eyyamus
  BloodShot PC için Öneriler morty 12 9,595 26-01-2017, Saat: 06:56
Son Yorum: Android
  vpnbook oto. config (qpy2/qpy3) gecemor 27 20,084 15-01-2017, Saat: 22:39
Son Yorum: Eyyamus

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Change Theme