Konuyu Oyla:
 • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
[GÜNCEL] Tek TIK = Squid & Dropbear ssh kolay kurulum
#1
kod gayet kullanışlıdır, squid proxy + ssh kullananlar veya kurmak isteyenler için linux sunucuda kolaylık sağlar.

Kodu ben burdada verecem ama sunucu üzerinden indirebilmeniz için de bir yükleme yaptım, sunucu üzerinde termimalden


Kod:
wget http://nfhost.net/~gcmr/servertools.pykomutunu verip adresten direkt indirdikten sonra

Kod:
python servertools.pyyazarak kodu çalıştırabilirsiniz
 • squid proxy kurma
 • squid proxy port değiştirme
 • şifre koyma
 • şifre değiştirme
 • şifre kaldırma
 • squid proxy kaldırma
 • dropbear ssh kurma
 • dropbear ssh kaldırma
 • dropbear ssh port değiştirme
gibi özellikleri vardır.


kodun içeriği:
PHP Kod:
#!/usr/bin/env python
import subprocesstimeos
import platform

    
def squid
():
    if 
platform.platform().find("Ubuntu-16.04") > -:
        
s=subprocess
        s
.call(["sudo""apt-get""update"])
        
time.sleep(1)
        
s.call(["sudo""apt-get""install""squid"])
        
time.sleep(1)
        
yol="/etc/squid/squid.conf"

        
dosya=open(yol).read()

        
a=dosya.replace("http_access allow localhost manager""#http_access allow localhost manager")
        
b=a.replace("http_access deny manager""#http_access deny manager")
        
c=b.replace("http_access allow localhost\n""http_access allow all\n")

        
dosya_port=dosya.split("\nhttp_port ")[1].split("\n")[0]
        print 
"mevcut portunuz"dosya_port
        port
=raw_input("Degisecek port numarasini girin: ")
        
c_port=c.replace("\nhttp_port "+dosya_port+"\n""\nhttp_port "+port+"\n")
        
open("/etc/squid/squid.conf""w").write(c_port)
        
s.call(["sudo""service""squid""restart"])
        print 
"gerekli ayarlariniz yapildi, squid proxy'i kullanabilirsiniz."
    
    
else:
        
s=subprocess
        s
.call(["sudo""apt-get""update"])
        
time.sleep(1)
        
s.call(["sudo""apt-get""install""squid"])
        
time.sleep(1)
        
yol="/etc/squid3/squid.conf"

        
dosya=open(yol).read()

        
a=dosya.replace("http_access allow localhost manager""#http_access allow localhost manager")
        
b=a.replace("http_access deny manager""#http_access deny manager")
        
c=b.replace("http_access allow localhost\n""http_access allow all\n")

        
dosya_port=dosya.split("\nhttp_port ")[1].split("\n")[0]
        print 
"mevcut portunuz"dosya_port
        port
=raw_input("Degisecek port numarasini girin: ")
        
c_port=c.replace("\nhttp_port "+dosya_port+"\n""\nhttp_port "+port+"\n")
        
open("/etc/squid3/squid.conf""w").write(c_port)
        
s.call(["sudo""service""squid3""restart"])
        print 
"gerekli ayarlariniz yapildi, squid proxy'i kullanabilirsiniz."
def squid_port():
    if 
platform.platform().find("Ubuntu-16.04") > -:
        
yol="/etc/squid/squid.conf"
        
dosya=open(yol).read()
        
dosya_port=dosya.split("\nhttp_port ")[1].split("\n")[0]
        print 
"mevcut portunuz"dosya_port
        port
=raw_input("Degisecek port numarasini girin: ")
        
c_port=dosya.replace("\nhttp_port "+dosya_port+"\n""\nhttp_port "+port+"\n")
        
open("/etc/squid/squid.conf""w").write(c_port)
        
subprocess.call(["sudo""service""squid""restart"])
        print 
"gerekli ayarlariniz yapildi, squid proxy'i kullanabilirsiniz."
    
    
else:
        
yol="/etc/squid3/squid.conf"
        
dosya=open(yol).read()
        
dosya_port=dosya.split("\nhttp_port ")[1].split("\n")[0]
        print 
"mevcut portunuz"dosya_port
        port
=raw_input("Degisecek port numarasini girin: ")
        
c_port=dosya.replace("\nhttp_port "+dosya_port+"\n""\nhttp_port "+port+"\n")
        
open("/etc/squid3/squid.conf""w").write(c_port)
        
subprocess.call(["sudo""service""squid3""restart"])
        print 
"gerekli ayarlariniz yapildi, squid proxy'i kullanabilirsiniz."

def sifre_koy():
    if 
platform.platform().find("Ubuntu-16.04") > -:
        
subprocess.call(["sudo""apt-get""install""apache2-utils"])
        
subprocess.call(["sudo""touch""/etc/squid/squid_passwd"])
        
subprocess.call(["sudo""chown""proxy""/etc/squid/squid_passwd"])
        
user raw_input("\nKullanici adi giriniz: ")
        
subprocess.call(["sudo""htpasswd""/etc/squid/squid_passwd"user])
        
yol="/etc/squid/squid.conf"
        
dosya=open(yol).read()
        
a=dosya.replace("http_access allow all\n""auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd\n"
                                                    "acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED\n"
                                                    "http_access allow ncsa_users\n"
)
        
open("/etc/squid/squid.conf""w").write(a)
        
subprocess.call(["sudo""service""squid""restart"])
    else:
        
subprocess.call(["sudo""apt-get""install""apache2-utils"])
        
subprocess.call(["sudo""touch""/etc/squid3/squid_passwd"])
        
subprocess.call(["sudo""chown""proxy""/etc/squid3/squid_passwd"])
        
user raw_input("\nKullanici adi giriniz: ")
        
subprocess.call(["sudo""htpasswd""/etc/squid3/squid_passwd"user])
        
yol="/etc/squid3/squid.conf"
        
dosya=open(yol).read()
        
a=dosya.replace("http_access allow all\n""auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid3/squid_passwd\n"
                                                    "acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED\n"
                                                    "http_access allow ncsa_users\n"
)
        
open("/etc/squid3/squid.conf""w").write(a)
        
subprocess.call(["sudo""service""squid3""restart"])

def sifre_degistir():
    if 
platform.platform().find("Ubuntu-16.04") > -:
        
user raw_input("\nKullanici adi giriniz: ")
        
subprocess.call(["sudo""htpasswd""/etc/squid/squid_passwd"user])
        
subprocess.call(["sudo""service""squid""restart"])
    
    else:
        
user raw_input("\nKullanici adi giriniz: ")
        
subprocess.call(["sudo""htpasswd""/etc/squid3/squid_passwd"user])
        
subprocess.call(["sudo""service""squid3""restart"])
def sifre_kaldir():
    if 
platform.platform().find("Ubuntu-16.04") > -:
        
os.remove("/etc/squid/squid_passwd")
        
yol="/etc/squid/squid.conf"
        
dosya=open(yol).read()
        
a=dosya.replace("auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd\n"
                        "acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED\n"
                        "http_access allow ncsa_users\n"
"http_access allow all\n")
        
open("/etc/squid/squid.conf""w").write(a)
        
subprocess.call(["sudo""service""squid""restart"])
    
    else:
        
os.remove("/etc/squid3/squid_passwd")
        
yol="/etc/squid3/squid.conf"
        
dosya=open(yol).read()
        
a=dosya.replace("auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid3/squid_passwd\n"
                        "acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED\n"
                        "http_access allow ncsa_users\n"
"http_access allow all\n")
        
open("/etc/squid3/squid.conf""w").write(a)
        
subprocess.call(["sudo""service""squid3""restart"])
    
def squd_remove():
    if 
platform.platform().find("Ubuntu-16.04") > -:
        
soru=raw_input("Squid'i kaldirmak istediginizden emin misiniz? (E/H): ")
        if 
soru == "E" or soru == "e":
            
subprocess.call(["sudo""apt-get""purge""--auto-remove""squid"])
        else:
            print 
"Hatali secim yaptiniz."

    
else:
        
soru=raw_input("Squid'i kaldirmak istediginizden emin misiniz? (E/H): ")
        if 
soru == "E" or soru == "e":
            
subprocess.call(["sudo""apt-get""purge""--auto-remove""squid3"])
        else:
            print 
"Hatali secim yaptiniz."
        
        
def dropbear():
    
subprocess.call(["sudo""apt-get""install""dropbear"])
    
time.sleep(1)
    
yol="/etc/default/dropbear"
    
dosya=open(yol).read()
    
ssh_port=dosya.split("DROPBEAR_PORT=")[1].split("\n")[0]
    print 
"Gecerli Dropbear Portu = "+ssh_port
    port
=raw_input("Degisecek port numarasini girin: ")
    
b=dosya.replace("DROPBEAR_PORT="+ssh_port+"\n""DROPBEAR_PORT="+port+"\n")
    
a=b.replace("NO_START=1","NO_START=0")
    
open(yol"w").write(a)
    
subprocess.call(["sudo""service""dropbear""restart"])
    print 
"DropBear Kuruldu ve Gerekli Ayarlamalar Yapildi."
    
user raw_input("DropBear SSH icin Kullanici adi girin: ")
    
subprocess.call(["adduser"user])
    
def dropbear_port():
    
yol="/etc/default/dropbear"
    
dosya=open(yol).read()
    
ssh_port=dosya.split("DROPBEAR_PORT=")[1].split("\n")[0]
    print 
"Gecerli Dropbear Portu = "+ssh_port
    port
=raw_input("Degisecek port numarasini girin: ")
    
b=dosya.replace("DROPBEAR_PORT="+ssh_port+"\n""DROPBEAR_PORT="+port+"\n")
    
open(yol"w").write(b)
    
subprocess.call(["sudo""service""dropbear""restart"])
    print 
"DropBear Portu Degistirildi ve Restart edildi."

def dropbear_remove():
    
soru=raw_input("DropBear'i kaldirmak istediginizden emin misiniz? (E/H): ")
    if 
soru == "E" or soru == "e":
        
subprocess.call(["sudo""apt-get""purge""--auto-remove""dropbear"])
    else:
        print 
"Hatali secim yaptiniz."    
    
while True:    
    
menu raw_input(    "<<<<<< MENU >>>>>>\n"
                        "   1- Squid Proxy\n"
                        "   2- Dropbear SSH\n"
                        "   3- Exit\n"
                        "islem yapmak istediginiz bolumu seciniz: "
)

        
    if 
menu == "1":
        while 
True:
            
menu2 raw_input(    "_____ Squid Proxy Menu _____\n"
                                "   1- Squid Proxy Kur\n"
                                "   2- Squid Port Degistir\n"
                                "   3- Sifre Koy\n"
                                "   4- Sifre Degistir\n"
                                "   5- Sifreyi Kaldir\n"
                                "   6- Squid'i Kaldir\n"
                                "   7- Geri\n"
                                "Yapmak istediginiz islemi seciniz: "
)
            if 
menu2 == "1":
                
squid()
            
elif menu2 == "2":
                
squid_port()
            
elif menu2 == "3":
                
sifre_koy()    
            
elif menu2 == "4":
                
sifre_degistir()
            
elif menu2 == "5":
                
sifre_kaldir()
            
elif menu2 == "6":
                
squd_remove()
            
elif menu2 == "7":
                break
            else:
                print 
"Gecersiz secim yaptiniz!"
        
    
elif menu == "2":
        while 
True:
            
menu3 raw_input(    "_____ DropBear SSH Menu _____\n"
                                "   1- DropBear Kur\n"
                                "   2- DropBear Port Degistir\n"
                                "   3_ DropBear SSH'i kaldir\n"
                                "   4- Geri\n"
                                "Yapmak istediginiz islemi seciniz: "
)
            if 
menu3 == "1":
                
dropbear()
            
elif menu3 == "2":
                
dropbear_port()
            
elif menu2 == "3":
                
dropbear_remove()
            
elif menu3 == "4":
                break
            else:
                print 
"Gecersiz secim yaptiniz!"
    
elif menu == "3":
        break
    else:
        print 
"Gecersiz secim yaptiniz!" 
Cevapla
#2
güzel kod ellerine sağlık like
Ara
Cevapla
#3
Eline sağlık
Ara
Cevapla
#4
güle güle kullanın
Cevapla
#5
kod güncellendi,

squid proxy kaldırma
dropbear ssh kaldırma

özellikleri eklendi.
Cevapla
#6
teşekkür
Ara
Cevapla
#7
Emeğine sağlık, çok pratik ve kullanışlı olmuş
Ara
Cevapla
#8
Güle güle kullanın
Cevapla
#9
tam bir video gelirse bnm gibi acemilere yardimci olur
Ara
Cevapla
#10
o kadar açık ve basit ki her şey eğer video atsam heralde daha kafan karışır. Sadece iki şey yapacaksın

>>>wget http://nfhost.net/~qpython/servertools.py

sonra

>>>python servertools.py

bu iki komut için video çekmeye gerek yok sanırım?
CevaplaKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  YENİ Cloud Torrent Scripti; Peerflix server Kurulum (Ubuntu 16.04) pyro 50 32,960 20-01-2018, Saat: 23:36
Son Yorum: pepu9898
  YENİ Squid İnject Proxy Kurulum Kodu (tek tık) gecemor 177 112,872 26-06-2017, Saat: 09:01
Son Yorum: Norm Arslan
  GÜNCEL ShadowSocks Otomatik kurulum gecemor 13 10,087 06-04-2017, Saat: 01:18
Son Yorum: gecemor
  Ubuntu&Centos Squid Proxy Kurulumu muammer52 14 13,090 01-02-2017, Saat: 15:10
Son Yorum: gecemor
  YENİ vps terminalden squid proxy portunu değiştirme gecemor 11 10,185 28-01-2017, Saat: 00:55
Son Yorum: gecemor

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi
Change Theme